200 cuốn kinh Dược Sư đã được phật tử Dolly Nguyen phát tâm ấn tống cúng dường tất cả công Đức này xin hướng về 2 phật tử Nguyễn Thị Cường 75 tuổi và phật tử Vũ Thị Thanh pháp danh Diệu Vang 63 tuổi Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể gia đình các con luôn được nhiều sức khỏe

200 cuốn kinh Dược Sư đã được phật tử Dolly Nguyen phát tâm ấn tống cúng dường , tất cả công Đức này xin hướng về 2 phật tử Nguyễn Thị Cường 75 tuổi và phật tử Vũ Thị Thanh pháp danh Diệu Vang 63 tuổi .
Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể gia đình các con luôn được nhiều sức khỏe .

13 bình luận về “200 cuốn kinh Dược Sư đã được phật tử Dolly Nguyen phát tâm ấn tống cúng dường tất cả công Đức này xin hướng về 2 phật tử Nguyễn Thị Cường 75 tuổi và phật tử Vũ Thị Thanh pháp danh Diệu Vang 63 tuổi Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể gia đình các con luôn được nhiều sức khỏe”

Trả lời Thanh Chung Trần Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *