6 giờ sáng Đ hới mưa lạnh Mền ra chợ mua bó chè xanh Những chị bán ra ngồi tràn ra đường mời chào

6 giờ sáng, Đ.hới mưa lạnh. Mền ra chợ mua bó chè xanh. Những chị bán ra ngồi tràn ra đường mời chào.
– Nhiêu một bó?
– Ba ngàn.
Đây, hai bó sáu ngàn, mà chị bán rau mừng lẩy bẩy. Thảo nào người ta cứ muốn làm công chức, vài cú cổ phần hóa là bỏ túi 740 tỷ. ( bằng mấy dãy núi rau hè?)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *