Ái zà Các vị Giáo sư Tiến sỹ cứ cao giong cho trẻ đi hoc CHỮ trước khi vào Lớp 1 là Liều thuốc độc làm hỏng trẻ con Vâng đúng thế nhưng ở nước Mỹ khi vào lớp 1 thì LUẬT quy định mỗi lớp chỉ

Ái zà ! Các vị Giáo sư, Tiến sỹ cứ cao giong cho trẻ đi hoc CHỮ trước khi vào Lớp 1 là Liều thuốc độc làm hỏng trẻ con , Vâng , đúng thế , nhưng ở nước Mỹ khi vào lớp 1 thì LUẬT quy định... Read More | Share it now!

Gần 65 năm trước từ ngôi trường này tôi đã học vở lòng và bươc vào lơp Một để rồi từ đây nên người

Gần 65 năm trước từ ngôi trường này tôi đã học vở lòng và bươc vào lơp Một để rồi từ đây nên người. Ra đi từ độ trẻ trai Bạc đầu rồi vẫn nợ hoài Quê hương. Dịp về thăm quê Xuân... Read More | Share it now!

Các ông í xin được ăn tết cùng người thân rồi sau sẽ ngồi tù theo tuyên của tòa được ko ta

Các ông í xin được ăn tết cùng người thân rồi sau sẽ ngồi tù theo tuyên của tòa được ko ta. Chế độ mình đầy lòng vị tha mờ.Các ông í xin được ăn tết cùng người thân rồi sau sẽ ngồi tù... Read More | Share it now!

Theo ý tôi Để người dân đi Bão an toàn các quan chức nên lui về phía sau quan sát ủng hộ để có chỉ đạo kịp thời khi có rủi roTheo ý tôi

Theo ý tôi Để người dân đi Bão an toàn các quan chức nên “lui về” phía sau quan sát, ủng hộ để có chỉ đạo kịp thời khi có rủi roTheo ý tôi Để người dân đi Bão an toàn các quan chức nên... Read More | Share it now!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Sở Giang Vương _ Sở Giang Vương làm chủ điện thứ hai làm chủ Hoạt Đại Địa Ngục _ Tạo Tôi Sát Sanh _ Người đến đây thọ tội đều do cái nhân sát sanh

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Sở Giang Vương _ Sở Giang Vương làm chủ điện thứ hai làm chủ Hoạt Đại Địa Ngục _ Tạo Tôi : Sát Sanh _ Người đến đây thọ tội đều do cái nhân sát sanh. lúc sanh tiền tạo... Read More | Share it now!

Nhân Thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11 khoảng 10 hiệp hội phi chính phủ và Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới phát động chiến dịch cho quyền tự do thông tin tại Việt Nam kêu gọi Hà Nội ngư

Nhân Thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng vào tháng 11, khoảng 10 hiệp hội phi chính phủ và Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới phát động chiến dịch cho quyền tự do thông tin tại Việt Nam, kêu gọi Hà Nội... Read More | Share it now!

Một mực phủ nhận dâm ô và doạ tự thiêu nếu bị tuyên phạm tội

“Một mực phủ nhận dâm ô và doạ tự thiêu nếu bị tuyên phạm tội” Thật ê mặt cho một người tự xưng mình là Đảng viên và có bao nhiêu năm trời hoạt động trong cơ quan Nhà Nước Ấu dâm là... Read More | Share it now!

Chuyện nhà Chí 1 Nỏ biết vì sao Nở lại buồn Qua bao cuộc bể dâu Chí quyết tu chí bỏ kiếp giang hồ để làm người tử tế

Chuyện nhà Chí: 1./.Nỏ biết vì sao Nở lại buồn: Qua bao cuộc bể dâu, Chí quyết tu chí bỏ kiếp giang hồ để làm người tử tế. Chí quần quật làm ngày làm đêm, thậm chí lúc ngủ Chí vẫn ước sao... Read More | Share it now!

Ngày họp Thứ 2 của các Giám Đốc Vùng BNI cả nước liên quan nhiều đến công nghệ các công cụ mới tính toán những con số

Ngày họp Thứ 2 của các Giám Đốc Vùng BNI cả nước liên quan nhiều đến công nghệ, các công cụ mới, tính toán những con số. Đặc biệt Có phần bắt cặp ” Đôi vùng cùng tiến”. HCM6 nở... Read More | Share it now!