BAO GIỜ DỰ LUÂT THÀNH LUẬT CHÍNH THỨC

BAO GIỜ DỰ LUÂT THÀNH LUẬT CHÍNH THỨC ?
Dự luật Bô luật hình sư:
Điều 164 quy đinh: Người nào cản trở công dân thưc hiện quuền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình, và các quyền tự do dân chủ khác của công dân thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm, hoăc phạt tù từ ba tháng đến hai năm .
Điều này đã có trong Hiến pháp của nước VNDCCH nhưng tới nay vẫn chưa thành luật .

8 bình luận về “BAO GIỜ DỰ LUÂT THÀNH LUẬT CHÍNH THỨC”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *