BUỒN Ngồi buồn tôi hỏi ông trời Sao không có mắt để người khổ đau Tôi buồn biết hỏi ai đâu Hỏi mây hỏi gió vì đâu tôi buồn Ngồi buồn nhìn áng mây suông Sao không dừng lại để buồn với tôi Ngoài kia vô số là người Tôi không đến đó mà ngồi ở đây Chiều nào cũng giống chiều nay Sao tôi lại thấy chiều nay thật buồn

BUỒN Ngồi buồn tôi hỏi ông trời Sao không có mắt để người khổ đau Tôi buồn biết hỏi ai đâu Hỏi mây, hỏi gió vì đâu tôi buồn Ngồi buồn nhìn áng mây suông Sao không dừng lại để buồn với tôi Ngoài kia vô số là người Tôi không đến đó mà ngồi ở đây Chiều nào cũng giống chiều nay Sao tôi lại thấy chiều nay thật buồn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *