Đăng lên khoe tí thôi nhà e toàn hàng xịn sò ko có hàng vớ vẩn đâu

Đăng lên khoe tí thôi nhà e toàn hàng xịn sò ko có hàng vớ vẩn đâu. Chứ hàng này cực kì hiếm chào khách trên HN mà trong vài giây quất luôn cả lô :))) Hãng MILLET này ai mà trong nghề hoặc sành chơi hàng hãng thì biết đấy mua ko dễ tí nào.
Cái thời tiết này đi SAPA hay làm đi nước ngoài quất e này thì mặc phê lắm đây này gió đứng ngoài khóc thét ?

2 bình luận về “Đăng lên khoe tí thôi nhà e toàn hàng xịn sò ko có hàng vớ vẩn đâu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng lên khoe tí thôi nhà e toàn hàng xịn sò ko có hàng vớ vẩn đâu

Đăng lên khoe tí thôi nhà e toàn hàng xịn sò ko có hàng vớ vẩn đâu. Chứ hàng này cực kì hiếm chào khách trên HN mà trong vài giây quất luôn cả lô :))) Hãng MILLET này ai mà trong nghề hoặc sành chơi hàng hãng thì biết đấy mua ko dễ tí nào.
Cái thời tiết này đi SAPA hay làm đi nước ngoài quất e này thì mặc phê lắm đây này gió đứng ngoài khóc thét ?

2 bình luận về “Đăng lên khoe tí thôi nhà e toàn hàng xịn sò ko có hàng vớ vẩn đâu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng lên khoe tí thôi nhà e toàn hàng xịn sò ko có hàng vớ vẩn đâu

Đăng lên khoe tí thôi nhà e toàn hàng xịn sò ko có hàng vớ vẩn đâu. Chứ hàng này cực kì hiếm chào khách trên HN mà trong vài giây quất luôn cả lô :))) Hãng MILLET này ai mà trong nghề hoặc sành chơi hàng hãng thì biết đấy mua ko dễ tí nào.
Cái thời tiết này đi SAPA hay làm đi nước ngoài quất e này thì mặc phê lắm đây này gió đứng ngoài khóc thét ?

2 bình luận về “Đăng lên khoe tí thôi nhà e toàn hàng xịn sò ko có hàng vớ vẩn đâu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng lên khoe tí thôi nhà e toàn hàng xịn sò ko có hàng vớ vẩn đâu

Đăng lên khoe tí thôi nhà e toàn hàng xịn sò ko có hàng vớ vẩn đâu. Chứ hàng này cực kì hiếm chào khách trên HN mà trong vài giây quất luôn cả lô :))) Hãng MILLET này ai mà trong nghề hoặc sành chơi hàng hãng thì biết đấy mua ko dễ tí nào.
Cái thời tiết này đi SAPA hay làm đi nước ngoài quất e này thì mặc phê lắm đây này gió đứng ngoài khóc thét ?

2 bình luận về “Đăng lên khoe tí thôi nhà e toàn hàng xịn sò ko có hàng vớ vẩn đâu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng lên khoe tí thôi nhà e toàn hàng xịn sò ko có hàng vớ vẩn đâu

Đăng lên khoe tí thôi nhà e toàn hàng xịn sò ko có hàng vớ vẩn đâu. Chứ hàng này cực kì hiếm chào khách trên HN mà trong vài giây quất luôn cả lô :))) Hãng MILLET này ai mà trong nghề hoặc sành chơi hàng hãng thì biết đấy mua ko dễ tí nào.
Cái thời tiết này đi SAPA hay làm đi nước ngoài quất e này thì mặc phê lắm đây này gió đứng ngoài khóc thét ?

2 bình luận về “Đăng lên khoe tí thôi nhà e toàn hàng xịn sò ko có hàng vớ vẩn đâu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *