Đầu tuần đáng lý nên chia sẻ tin gì đó vui vui để mọi người đọc có tinh thần nhưng vô tình xem clip này nên chia sẻ để mọi người lưu ý thận trọng hơn

Đầu tuần, đáng lý nên chia sẻ tin gì đó vui vui để mọi người đọc có tinh thần, nhưng vô tình xem clip này nên chia sẻ để mọi người lưu ý thận trọng hơn.
Bản thân em cũng thường xuyên phải chở hàng, cũng đang dùng loại dây chằng có đầu móc này, vì nó tiện lợi, cũng có lần nó bị đứt hoặc đang cột bị sút tay, may mà né kịp, nhưng em coi clip này vẫn thấy sợ.
Mù mắt vì bị dây móc này là có thật, xin hãy thật thận trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *