Đón gió Health may với Elite 1 năm tạm xa các thầy để nhìn thế giới bên ngoài độc lập hơn

Đón gió “Health” may với Elite
1 năm tạm xa các thầy để nhìn thế giới bên ngoài độc lập hơn
Đúng là Xa các thầy là bão tố!!!
Tối qua gặp lại, nhìn 500 anh em thiện lành vẫn vững tin về trường phái healthy PR, vẫn đi theo hướng human branding, xây dựng những thương hiệu nhân văn, cảm thấy mình không còn đơn độc :)))
Giờ mới thấm tại sao học Elite xong toàn nghỉ việc :v
Yêu mọi người nhiều ♥♥
#ElitePR #2019 #healthyPR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *