Hỗ trợ vé máy bay Duy Tấn Duy Hoàng cả hai Ae con từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ tự đứng lên bằng đôi chân của mình cả gia đình đã chiến đấu thật nhiều mặc dù hoàn cảnh cũng rất khó khăn nhưng chưa bao giờ đầu hàng số phận vài tuần nay gia đình đón xe ra Hà nội để nhen nhóm Hi vọng cho các con thứ 2 con xuất viện để tiếp tục về Đà Nẵng điều trị mình sẻ tiếp tục thay mặt mọi người gửi đến 2 mẹ con 2 chiếc vé máy bay miễn phí mong rằng chia sẻ chút khó khăn với gia đình Cả gia đình cố gắng lên con chúng ta không sao đâu

Hỗ trợ vé máy bay
Duy Tấn , Duy Hoàng cả hai Ae con từ lúc sinh ra đến giờ , chưa bao giờ tự đứng lên bằng đôi chân của mình , cả gia đình đã chiến đấu thật nhiều , mặc dù hoàn cảnh cũng rất khó khăn nhưng chưa bao giờ đầu hàng số phận , vài tuần nay gia đình đón xe ra Hà nội để nhen nhóm Hi vọng cho các con , thứ 2 con xuất viện để tiếp tục về Đà Nẵng điều trị , mình sẻ tiếp tục thay mặt mọi người gửi đến 2 mẹ con 2 chiếc vé máy bay miễn phí , mong rằng chia sẻ chút khó khăn với gia đình
Cả gia đình cố gắng lên , con chúng ta không sao đâu 🙂

2 bình luận về “Hỗ trợ vé máy bay Duy Tấn Duy Hoàng cả hai Ae con từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ tự đứng lên bằng đôi chân của mình cả gia đình đã chiến đấu thật nhiều mặc dù hoàn cảnh cũng rất khó khăn nhưng chưa bao giờ đầu hàng số phận vài tuần nay gia đình đón xe ra Hà nội để nhen nhóm Hi vọng cho các con thứ 2 con xuất viện để tiếp tục về Đà Nẵng điều trị mình sẻ tiếp tục thay mặt mọi người gửi đến 2 mẹ con 2 chiếc vé máy bay miễn phí mong rằng chia sẻ chút khó khăn với gia đình Cả gia đình cố gắng lên con chúng ta không sao đâu”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *