LUYỆN RÈN Không quân lính thủy là đây Mai sau chiến đấu dựng xây nước nhà

—LUYỆN- RÈN—
Không quân, lính thủy… là đây!
Mai sau chiến đấu, dựng xây nước nhà
Con hồng, cháu lạc của ta
Sánh vai cường quốc… phải qua luyện rèn!
Khi xưa dũng sĩ… ngợi khen
Phát huy truyền thống… giờ hèn chi đâu!
Đến trường chẳng ngại sông sâu
Tiên sa bơi đứng, bay cầu dây đơn
Chí gang, dạ sắt chẳng sờn
Dựng xây đất nước mạnh hơn ngàn lần!
Sớm hôm rèn luyện chuyên cần
Sáng ngời tư tưởng, tinh thần…. Mác Lê!
Xa xôi khắp nẻo miền quê
Biết bao nhiêu trẻ say mê tháng ngày!
–9-2014- H-T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *