Mới bắt e nó về được có 1 ngày

Mới bắt e nó về được có 1 ngày. Đi từ sáng chiều mới về thấy e ý tặng nguyên cho 1 bè nước đái và 1 bãi phân khuyến mãi thêm cái mùi hôi tanh nồng nặc. ? Nay tắm cho sáng hẳn bộ lông cơ mà chị mầy phải lau nhà đến 3 lần lận. ? Bao giờ mới huấn luyện được đi vệ sinh đúng chỗ đây hả Nit????

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *