Nếu bảng ghi chú ở VN thì là chuyện bình thường nhưng ở một đất nước xa lạ lại có bảng này thì là một điều bất thường

Nếu bảng ghi chú ở VN thì là chuyện bình thường nhưng ở một đất nước xa lạ lại có bảng này thì là một điều bất thường!
Từ ngày đảng bán người nô lệ sang nước văn minh hơn thì đảng đã đem về nỗi xấu hổ cho dân tộc.
Nguyên nhân là từ ngày đảng cai trị đã tao ra quá nhiều người vô văn hóa như đảng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *