Nhớ hồi nhỏ đến dịp tết nhà nào cũng làm bánh thuẩn bánh nổ bánh mì xốp mùi gừng bay khắp xóm thơm lừng thời đó phim chưởng đang thịnh hành khi bà già mình đang đổ bánh thuẩn mình cùng thằng bạn hành xóm cứ đứng đọc như lai thần chưởng mong có thầy tu xuất hiện bánh thuẩn đổ ra không nở thì chỉ có ăn thui không để dành dọn khách Một thời đã qua nay trải nghiệm lại thấy cũng vui vui mà cũng rẻ thiệt 2k 1 cái chứ mấy

Nhớ hồi nhỏ đến dịp tết nhà nào cũng làm bánh thuẩn bánh nổ bánh mì xốp mùi gừng bay khắp xóm thơm lừng…. thời đó phim chưởng đang thịnh hành khi bà già mình đang đổ bánh thuẩn mình cùng thằng bạn hành xóm cứ đứng đọc như lai thần chưởng mong có thầy tu xuất hiện … bánh thuẩn đổ ra không nở thì chỉ có ăn thui không để dành dọn khách…
Một thời đã qua… nay trải nghiệm lại thấy cũng vui vui… mà cũng rẻ thiệt 2k 1 cái chứ mấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *