Nhớ lúc xa nhà vào Sài Gòn đi học nhận thư Ba gửi với cả một trang giấy to Ba viết Mọi việc sẽ đến theo lẽ tự nhiên nhưng Bé hãy nhớ có sự nghiệp sẽ có tình yêu

Nhớ lúc xa nhà vào Sài Gòn đi học, nhận thư Ba gửi với cả một trang giấy to, Ba viết: Mọi việc sẽ đến theo lẽ tự nhiên, nhưng Bé hãy nhớ “có sự nghiệp, sẽ có tình yêu”. Ký tên: Ba.
?? Hãy dũng cảm bước đi bằng đôi chân của mình.
☘️☘️ Nhân lúc đang còn trẻ, dũng cảm bước đi, nghênh đón phong sương gió mưa, tôi luyện bản thân, có thể độ lượng, có thể nhìn xa trông rộng, thì thành công, hạnh phúc sẽ đến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *