Tịnh Trần Nhìn xem Bốn biển trăm sông Núi đồi lòng đất con người làm chi

Tịnh Trần
Nhìn xem Bốn biển trăm sông.
Núi đồi lòng đất con người làm chi.
Nào khoan khoét,hút đào bới.
Nào binh nào bom đạn lửa tên.
Khắp nơi khắp chỗ thừ hằn hận sân.
Cớ gì hủy diệt tận thế con người tự mang.
Nào bão gió,động đất núi lửa.
Nào sạt nở sụp nún nơi nơi thảm sầu.
Nào hóa chất, khí độc thải ngất trời.
Nào ô nhiễm thực phẩm quần áo,dân dụng dân dùng.
Đâu đâu chẳng chứa những phần khổ đau.
Bởi vì thế Phật lệ sầu.
Kêu gọi các con tìm bầu Giải Thoát.
Làm sao để sống thọ như Phật.
Làm sao có Công Đức Ánh Sáng Hào Quang Như Phật.
Làm sao để có Trí Huệ như Phật…
Hãy tu đi Phật sẽ chỉ đường dìu dắt các con trở về quê nhà..

1 bình luận về “Tịnh Trần Nhìn xem Bốn biển trăm sông Núi đồi lòng đất con người làm chi”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *