TRẮNG VÀ ĐEN Hai đư a tre con nha quan no i chuyê n vơ i nhau

TRẮNG VÀ ĐEN
(Hai đứa trẻ con nhà quan nói chuyện với nhau)
Tân sang chơi nhà Tài
– Tân hỏi: Này Tài ơi! Sao chị của cậu trắng thế?
– Tài nói: À! thế mà cũng không biết. Tại chị ấy mỗi khi ra khỏi nhà đều ngồi xe sang, có tiếp xúc với nắng đâu, nên mới trắng như thế.
– Tân nói: Không dám đâu! Thế sao con chó nhà cậu đấy, nó ở trong nhà suốt ngày mà sao nó đen thui thế chứ?
– Tài: Ới trời!?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *