Trên đời có 4 LỘC Thiên lộc Lộc trời cho do kiếp trước tu mà được ưu ái bỗng dưng mà có may mắn mà được như trúng số được đền bù đất Nhưng luôn có Hoạ đi kèm

Trên đời có 4 LỘC :
Thiên lộc : Lộc trời cho do kiếp trước tu mà được ưu ái bỗng dưng mà có, may mắn mà được như trúng số, được đền bù đất… Nhưng luôn có Hoạ đi kèm! Hãy xem cuộc sống sau 5 năm của người trúng số , nỗi đau mâu thuẫn gia đình… sẽ biết họa!
Thiên trù: Lộc do tổ tiên tu con cháu được thụ hưởng nên nhiều người ác vẫn giàu hoặc sướng ngay trong trứng nước.. Nhưng cũng là Bát lộc ăn cũng hết mà hết Lộc là họa!
Hoá lộc: là cỗ máy tạo ra lộc nên càng ngày càng lộc! Lộc này có do Tu nên thành ở đời đắc ở đạo! Đó là người người có chí lớn, tư tưởng thông tuệ, kiên trì theo nghiệp nên Tài thí, pháp thí và vô uý thí tốt mà lộc sinh lộc!
Người hoá lộc tốt thì Hậu lộc tốt làm vinh hiển gia tộc , đất nước được lưu danh thiên cổ! Vậy nên Đức Khổng Tử 70 đời con cháu vẫn hưởng Phước báo!
Cuộc đời con người thành hay bại, vinh hay nhục, tối hay sáng, sang hay hèn… Tất thảy đều mình tự tạo!Thân là chủ của Nghiệp!Tự lập, tự thụ sao lại kêu Trời kêu Đất???
??????????
St

2 bình luận về “Trên đời có 4 LỘC Thiên lộc Lộc trời cho do kiếp trước tu mà được ưu ái bỗng dưng mà có may mắn mà được như trúng số được đền bù đất Nhưng luôn có Hoạ đi kèm”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *