Xuân Xuân mang niềm vui hạnh phúc tới mọi nhà các bạn yêu nhé

Xuân …
Xuân mang niềm vui hạnh phúc tới mọi nhà các bạn yêu nhé …
725
BÓNG XUÂN
Gió về
nắng gọi nàng Xuân
Để mây cuộn trắng tần ngần bút nghiên
Dáng xuân
thả khắp non miền
Đợi e ấp đợi cái miền chơi vơi
Bóng xuân
thơm đẫm lưng trời
Vương thầm hương tóc nửa đời ước ao
Chưa mong
đã thấy ngọt ngào
Áo bung theo gió cánh đào buông tơ
Ánh mắt đưa,
níu thẫn thờ
Chữ theo tay cuộn vần thơ phớt hồng …
Hà Nội 19.2.2019
Hình : tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *